2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi'nin Değerli Katılımcıları;

Sempozyum Afiş

Sanat ve estetik alanında bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla Fırat Üniversitesi (www.firat.edu.tr) ev sahipliğinde 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceğimiz II. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda (info@sanatveestetik.com) birlikte olmaktan mutlu olacağız.

Sanat ve Estetik Sempozyumuna teorik düzeyde katkı sağlanabileceği gibi teknik ve uygulamaya dayalı biçimde de katılabilirsiniz.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sanat ve estetik ile ilgili konulardaki bildiriler, posterler, panel ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Sempozyuma; sanat ve estetik alanında çalışma yapan bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ve bu alanlara ilgi duyan dinleyiciler katılabilirler.

Bildiriler, posterler ve resim sergisi ile ilgili başvuru koşulları sempozyum sayfasında belirtilen kurallara göre düzenlenmelidir.

Kabul edilen özetler bildiri özet kitabında yayınlanacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri ise Bildirilerin Kitabında yayınlanacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini sempozyumu destekleyen dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlayacaklardır. Tam metin Bildiriler Kitabı Sobiad (Sosyal bilimler Atıf Dizini) tarafından indekslenecektir. 

Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edilecek çıktı ve sonuçlarla Sanat ve Estetik alanında uluslararası alandaki yeni tartışmaların ortaya konulması, bu tartışmaların akademide uygulanabilir hale gelmesi, en son tekniklerin sempozyumda sunulabilir olması, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, kendi alanlarına ilişkin çalışmaları paylaşma ortamı sunmayı ve disiplinler arası çalışma fırsatları oluşturmayı hedeflenmekteyiz.

Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Dil Bilimi, Edebiyat, Felsefe, Fotoğraf ve Video, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Görsel İletişim Tasarım, Göstergebilim, Grafik, Geleneksel El Sanatları, Heykel, İç Mimarlık, İslam Sanatları, Kültür Varlıkları Koruma,   Kütüphanecilik, Müze Çalışmaları, Müzikoloji, Moda, Müzik, Radyo Sinema ve Televizyon, Peyzaj Mimarlığı, Sanat Psikolojisi, Sanat Eğitimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sahne Sanatları, Seramik, Resim, Tasarım, Tiyatro, Tekstil, Güzel Sanatlar ve ilgili tüm bilimlerin diğer alanlarını sempozyum kapsamında değerlendirilecektir.

Sempozyumda bu hedefe ulaşabilmesi, sanat ve estetiğe ilgi duyan saygın bilim insanlarının katılımlarıyla mümkün olacaktır. Bu amaçla sempozyum bildiri konuları bağlamında sizin de bir bildiriyle katılımınızı arzu etmekteyiz. Ayrıca sempozyumda uluslararası düzeyde bir karma sergi düzenleyeceğiz. Bu bağlamda sergide yer almak isteyen sanatçıları eserleriyle sempozyuma davet ediyoruz. 

Sergi için detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayınız. Sempozyuma resim göndermek isteyen katılımcılar resimlerini buraya tıklayarak gönderebilirler.

Sempozyum bünyesinde Poster sunumlara yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 20.10.2017

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.02.2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10.03.2018

Kongre Ödeme Son Tarih: 15.03.2018

Kongre Programını İlanı: 25.03.2018

Kongre Başlangıç Tarihi: 19.04.2018

Kongre Bitiş Tarihi: 21.04.2018

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 04.06.2018

Önemli Tarihler

Tarihler

 • Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 20.10.2017
 • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.02.2018
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10.03.2018
 • Kongre Ödeme Son Tarih:15.03.2018
 • Kongre Programını İlanı: 25.03.2018
 • Kongre Başlangıç Tarihi: 19.04.2018
 • Kongre Bitiş Tarihi:21.04.2018
 • Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 04.06.2018
Güncel Bildiri

DUYURULAR

 • Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacak ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  - - -
 • - - -
Tüm Duyurular
Hızlı Erişim

BAĞLANTILAR

KONUŞMACILAR

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS

Destekçilerimiz

SPONSORLAR