asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo

Sempozyum Programını Pdf Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

Bildirinizin Programdaki yerini Mobil Uyumlu Sitemizde Hızlı Aramak için Tıklayın

1. Gün
1. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (1. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Eylem Şentürk Kara
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Doç.Dr. Eylem Şentürk Kara - Şeyma Kozluklu Türk Gençleri̇ni̇n Hi̇nt Fi̇lmleri̇ni̇ Seyretme ve Değerlendi̇rme Eği̇li̇mleri̇ Üzeri̇ne Ni̇tel Bi̇r Araştırma
14:15Dr. Öğretim Üyesi Kutup Ata Tuncer Üni̇versi̇te Gençleri̇ni̇n Çevresel Duyuş Algılarını Geli̇şti̇rmeye Yöneli̇k Çalışmalar: Soundscape Esteti̇ği̇ Oluşturmak
14:30Dr. Aslıhan Erkmen Modern Hat Estetiği İ̇çinde Hilye
14:45Arş.Gör. Şule Sayan Gelenekseli̇n Dışında Yeni̇ Arayışlar: Melezli̇k
15:00 Tugay Çoban - Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Uğur Sinemada Yapay Zeka
15:15Çay Kahve Arası

İbni Sina (1. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Fatih Arslan
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Doç.Dr. Fatih Arslan - Arş.Gör. Nazlı Memi̇ş Bayti̇mur Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Sözde Kızlar Romanlarındaki Yanlış Batılılaşmanın Kişiler Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Karşılaştırma
14:15Öğr.Gör. Seda Pi̇şki̇n Fotoğrafın Dali̇’si̇ Man Ray’i̇n, Güncel Sanata Yansımaları
14:30Arş.Gör. Kerim Laçinbay - Prof.Dr. Meliha Yılmaz Görsel Sanatlarda Ki̇çle Mücadele ve Esteti̇k Farkındalık
14:45Öğr.Gör. İ̇mran Uzun - Öğr.Gör. Savaş Keskin Soyut Gerçekliğin Fotoğrafik Temsili: Sanatsal Gösterge Okumaları
15:00Öğr.Gör. Hülya Gündoğdu Sanatın Eklektisizm’i Tasarım
15:15Çay Kahve Arası

Farabi (1. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. M. Nuri Gömleksi̇z
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Prof.Dr. M. Nuri Gömleksi̇z - Öğr.Gör. Hilal Uğraş Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Konservatuvar Öğrencilerinin Sanat Okuryazarlık Düzeylerine İ̇lişkin Görüşleri
14:15Doç. Dr. Esra Lüle Mert Sabahatti̇n Ali̇'ni̇n "Üç Öykü" Yaşar Kemal'i̇n "Kalemler" Adlı Çocuk Yapıtlarındaki̇ Değerleri̇n Eşdi̇zi̇mli̇ Sözcükler Bağlamında İ̇ncelenmesi̇
14:30Arş.Gör. Mehmet Kurtuluş Bi̇r Duysal Ses Tasarımı Öznesi̇ Olarak “john Cage”
14:45Dr. Öğretim Üyesi Sıddık Ünalan Osmanlı’da Harem-İ Humayunun Esteti̇ği̇
15:00Doç.Dr. Fatih Arslan Arada Kalmış Mekânlar/zamanlar; “mustafa Kutlu” Öyküsünde Göç Niyetleri
15:15Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (1. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Meliha Yılmaz
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Prof.Dr. Meliha Yılmaz - Arş.Gör. Kerim Laçinbay - Arş.Gör. Ali Ertuğrul Küpeli Resi̇m Sanatı ve Tıp İ̇li̇şki̇si̇
14:15Dr. Öğretim Üyesi Sena Küçük Ebubekir Eroğlu'nun Şiirlerinde Zaman
14:30Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Sami Öztürk - Dr. Öğretim Üyesi Mine Ülkü Öztürk - Öğr.Gör. Erdinç Çakır Artankara Sanat Fuarının Öğrenci̇ Beklenti̇ ve İ̇zleni̇mleri̇ Üzeri̇ne
14:45Dr. Öğretim Üyesi Haşim Arif Bağcıvan - Ulaş Mert Erkan İkon Tasarımının Geli̇şi̇m Süreci̇ ve Arayüz Tasarımlarına Etki̇leri̇
15:00Araştırmacı Limuna Yadigarova Nizami Gencevi "Khamse"Si Duvar Tasvir Sanatında
15:15Çay Kahve Arası

MKM 1 (1. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Serap Yükrük
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Doç.Dr. Serap Yükrük - Emine Aslan Duman Popüler Ezgi̇leri̇n Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇nde Kullanımı
14:15Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Çiftlikçi - İ̇kbal Akkar Azi̇z Nesi̇n’i̇n Masallarında Eği̇ti̇m Değerleri̇
14:30 Derya Avcı - Zeynep Deniz Seven Okul Oncesi Çocukların Duvar Resimleri Aracılığıyla Hayal Güçlerinin Gelistirilmesi
14:45Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Aydoğdu Ayna Söyle Bana: Sanat Nerede" Ya da Sanatın Sonu: Postmodern Sanat
15:00Okutman Gülseren Sağsöz Okulöncesi Eğitimde Müze: Müze Uygulama Örnekleri
15:15Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (1. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Fuat Man
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Doç.Dr. Fuat Man Emek Tari̇hi̇ni̇ Yazılı Sanatsal Temsi̇llerle Okumak: Robert Tressell'i̇n 'baldırı Çıplak Hayırseverler'i̇ Üzeri̇ne
14:15Doç.Dr. Eylem Şentürk Kara - Tuba Çeli̇k Güney Kore Di̇zi̇leri̇ni̇ İ̇zleyen Kadın İ̇zleyi̇ci̇leri̇n Güney Kore Di̇zi̇leri̇ne ve Kültürüne Bakışı: İ̇nönü Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇
14:30Dr. Öğretim Üyesi Ömür Dünya Çakmaklı Zanaattan Fazlası: Mozaik Cam Plakalar Hellenistik ve Roma Dönemi Örneklerine Bakış
14:45Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Coşkun Elazığ-Ağın Kazıları Işığında Erken Tunç Çağı Boyalı Seramik Sanatı
15:00 Mustafa Koç - Öğr.Gör. Mehmet Fatih Işık Platon'da İ̇dealar Dünyasını Anlamada Sanatın Yeri̇
15:15Çay Kahve Arası
2. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (1. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Bülent Erutku
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Dr. Öğretim Üyesi Bülent Erutku Sanat İ̇fade Biçimi Olarak X-Işını
15:45Dr. Öğretim Üyesi Çetin Öztürk - Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Akpınar - Kemal Güler Kuvars Miktarının İ̇znik Çinisi Özellikleri Üzerine Etkilerinin İ̇ncelenmesi
16:00Arş.Gör.Dr. Songül Aral Sarıkeçi̇li̇ Yörükleri̇nden Ümmü Çeli̇k ve Kati̇bi̇ Kolan Dokumasının Tekni̇k Anali̇zi̇
16:15 Ahmet Şavli̇ - Dr. Öğretim Üyesi Engin Güney Sanatın Yeni̇ Aracı Olarak “di̇ji̇tal Kodlama”
16:30Öğr.Gör. H.Fazıl Ercan Malatya Arkeoloji̇ Müzesi̇nde Yer Alan Arkeoloji̇k Dönem İ̇şlevsel Serami̇k Kaplar Yüzeyi̇ndeki̇ Sanatsal İ̇zler
16:45Çay Kahve Arası

İbni Sina (1. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Fatih Arslan
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Doç.Dr. Fatih Arslan Kutsal Kitaplar ve İ̇nanışlar / “necatigil” Şiirinin Derin Katmanların(D)a…
15:45Dr. Öğretim Üyesi H.Gamze Demi̇rel Klasik Türk Şiirinde Aşkın Dönüştürücü Gücü ve Günümüzdeki Aşk Algısı
16:00Dr. Raşit Arsoy - Doç.Dr. İ̇brahim Üçgül Yapıştırılmış Tekstil Malzemeleri İçin Eğim Analiz Cihazı
16:15 Tayfun Çi̇men Endüstriyel Atıkların Plastik Çözümlemeleri
16:30Dr. Öğretim Üyesi Haydar Dölek Tanrı ve Estetik
16:45Çay Kahve Arası

Farabi (1. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Cafer Arslan
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Doç.Dr. Cafer Arslan Tekstil Lif Sanatında Heykel
15:45Dr. Öğretim Üyesi Esra Kavcı Özdemi̇r Deni̇zli̇ Bölgesi̇ El Dokumacılığı ve Bi̇r Örnek Dokuma: Ni̇kfer Bezi̇
16:00Öğr.Gör. Ozan Uyanık Konstrüktivizm ve Afiş Etkileşimi
16:15Dr. Öğretim Üyesi Elif Aksoy - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Latif Taraşlı Elazığ Yılangeçi̇ren Köyünde Yaşayan Şavak Aşi̇reti̇’ni̇n Halı Yastıkları
16:30Arş.Gör. Merve Duydu 1950 Sonrası Türk Heykel Sanatı Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme “şadi̇ Çalık “
16:45Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (1. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Mehmet Nuri̇ Gömleksi̇z
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Prof.Dr. Mehmet Nuri̇ Gömleksi̇z - Öğr.Gör. Başak Bi̇lgi̇li̇ Bi̇li̇m ve Sanat Merkezi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Müzi̇k Dersi̇ne Yöneli̇k Görüş ve Tutumları
15:45Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ülkü Kan - Araştırmacı Esra Yel Okul Öncesi Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasına Giden Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıflardaki Sanat Etkinlik Merkezlerinin İ̇şlevselliğine İ̇lişkin Görüşleri
16:00Öğr.Gör. Rukiye Arslan - Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Çalışkan - Öğr.Gör. Emine Arslan Kılıçoğlu Okul Öncesi Öğretmenlerin Değerler Eğitimine İ̇lişkin Geliştirdikleri Metaforlar
16:15Arş.Gör.Dr. Hande Bolu Sert Türki̇ye’ de Eği̇ti̇m Ortamı Olarak Özel Müzeler ve Çocuklara Yöneli̇k Sanatsal Eği̇ti̇m Faali̇yetleri̇
16:30Dr. Öğretim Üyesi Birsen Serhatlıoğlu - Arş.Gör. Sinem İ̇pek Okul Öncesi̇ Öğretmen Adaylarının Sanat ve Esteti̇k Kavramlarına İ̇li̇şki̇n Metafori̇k Algıları
16:45Çay Kahve Arası

MKM 1 (1. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Şener Demirel
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Prof.Dr. Şener Demirel - Arş.Gör. Yelda Kökçü Ortaokul Türkçe Ders Ki̇taplarındaki̇ Şi̇i̇rleri̇n Esteti̇k Unsurlar Açısından İ̇ncelenmesi̇
15:45Dr. Öğretim Üyesi Bircan Eyüp - Arş.Gör. Taha Yasir Cevher - Arş.Gör. Emine Damla Turan Türkçe Öğretmenleri̇ni̇n Esteti̇k Kavramı ve Esteti̇k Eği̇ti̇mi̇ Hakkındaki̇ Görüşleri̇
16:00 Bektaş Aykaç - Doç.Dr. Esra Lüle Mert Ortaokul 5 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Tutumlarının İ̇ncelenmesi
16:15Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğraş - Derya Güneş - Prof.Dr. Erol Asi̇ltürk Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Sanat Dallarıyla İ̇lişkileri Hakkındaki Görüşleri
16:30 İ̇rem Toprak Kaya - Prof.Dr. Şener Demirel - Arş.Gör. Yelda Kökçü 2006, 2015 ve 2017 Yıllarında Uygulanan Türkçe Dersi̇ Öğreti̇m Programlarının Kazanımlar Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇
16:45Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (1. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Cengiz Arslan
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Prof.Dr. Cengiz Arslan Sporun Esteti̇k Anlamı ve Sanatsal Etki̇leşi̇m Boyutları
15:45Dr. Öğretim Üyesi Çetin Öztürk - Diğedr. Öğretim Üyesir Süleyman Akpınar - Kemal Güler Klasik Dönem İ̇znik Çini Altyapısının Döküm Yoluyla Şekillendirilebilirliğinin Araştırılması
16:00Dr. Öğretim Üyesi Osman Perçi̇n - Dr. Öğretim Üyesi Ali Fuat Baysal Geleneksel Türk Evi İ̇ç Mimarisinde Ahşap Donatı Elemanlar
16:15Arş.Gör. Sevda Karaseyfi̇oğlu Paçalı Kendi̇ne Özgün Di̇l İ̇le Kendi̇ Yolunda Bi̇r Abdurrahman Öztoprak
16:30Arş.Gör. Ayşe Karabey Tekin Malzemeni̇n Dönüşümünün Temsi̇li̇ Olarak Eva Hesse
16:45 Atik Sahil - Doç.Dr. Hüseyin Akpınar Şanlıurfa’da Halk Müziği ve Tasavvuf Müziğinin Etkileşimi
17:00Çay Kahve Arası
3. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (1. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Şener Demirel
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Prof.Dr. Şener Demirel - Arş.Gör. Yelda Kökçü - Arş.Gör. Rabia Sena Akbaba Meb 5. Sınıf Türkçe Ders Ki̇tabının Resi̇m-Meti̇n İ̇li̇şki̇si̇ Bakımından Değerlendi̇ri̇lmesi̇
17:15 Nida Güler - Öğr.Gör. Hilal Uğraş Öğrencilerin Doğayla Etkileşimlerini Güçlendirmek İ̇çin Farklı Disiplinlerin Entegrasyonu İ̇le Hazırlanan “masallarla Büyüyen Çiçekler” Adlı Etkinliğin Kazanım ve Etkilerinin Tespiti
17:30Dr. Öğretim Üyesi Burhan Baran 16.Yüzyıldan Günümüze Anlam Deği̇şmeleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme
17:45 İ̇rem Toprak Kaya - Prof.Dr. Şener Demirel Samed Behrengi̇’ni̇n “küçük Kara Balık” Adlı Ki̇tabının Çocuğa Göreli̇k İ̇lkeleri̇ Açısından İ̇ncelenmesi̇
18:00Araştırmacı Fatih Baltacı - Öğr.Gör. Savaş Keskin Kentsel Mekânlarda Sosyalleşme ve Kentlilik Ağları: Elazığ Kültür Park Örneği
18:15Çay Kahve Arası

İbni Sina (1. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Erkan Yar
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Prof.Dr. Erkan Yar İnsanın Yaratıcılığı ve Sanatı
17:15Doç.Dr. Ahmet Çoban - Öğr.Gör. Demet Erkuzu Türk Eğitim Sisteminde Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
17:30Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kesen Esteti̇k Pedagoji̇
17:45Doç.Dr. Emrullah Fati̇ş Fati̇hi̇n Fermanında Di̇n Özgürlüğü
18:00Arş.Gör. Taha Yasir Cevher - Dr. Öğretim Üyesi Bircan Eyüp - Arş.Gör. Nazmi Arslan Türkçe Öğretmeni Adaylarının “estetik” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
18:15Çay Kahve Arası

Farabi (1. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Özlem Çakır
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Prof.Dr. Özlem Çakır - Prof.Dr. Filiz Mete İleti̇şi̇mde Gösterge Kullanımının Türkçeye Etki̇si̇
17:15Doç.Dr. Onur Zahal - Dr. Kübra Dilek Tankız Müzi̇k Öğretmeni̇ Adaylarının Bi̇reysel Çalgı ve Müzi̇ksel İ̇şi̇tme-Okuma-Yazma Başarılarının Çalgı Alanı ve Sınıf Düzeyi̇ne Göre İ̇ncelenmesi̇
17:30Dr. Öğretim Üyesi Osman Perçi̇n - Doç.Dr. Murat Erteki̇n - Öğr.Gör. Mustafa Selmani Muslu İç Mimaride Sürdürülebilir Mobilya Tasarımı İçin Ekolojik Malzemeler
17:45Arş.Gör. Mehmet Kurtuluş - Okutman Mehmet Emin Şen "Müzikoloji" ve "Müzik Teknolojisi" Anabilim Dalları Lisans Programlarında Ortak Olarak Verilmesi Önerilen Dersler ve İ̇çerikleri
18:00Arş.Gör. Ali Ertuğrul Küpeli̇ - Prof.Dr. Meliha Yılmaz Mi̇zah İ̇çeri̇kli̇ Taşlamaların Öğrenci̇ Moti̇vasyonu ve Resi̇mleri̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇
18:15Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (1. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Meltem Katırancı
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Doç.Dr. Meltem Katırancı Görsel Sanatlar Eğitiminde Estetik
17:15Arş.Gör. Dilara Ayteki̇n Türk Müziğinin Mozart Üzerindeki Etkisi
17:30 Işıkcan Barbaros Sanal Gerçekli̇k: Teli̇f Hakları Açısından Bi̇r Değerlendi̇rme
17:45Dr. Öğretim Üyesi Selma Taşkesen Tasvi̇r Sanatında Beden Olgusunun Grotesk Fi̇gürler Üzeri̇nden Sorgulanması
18:00 Nida Güler - Cuma Ali Şimşek - Burak Emre Yılmaz - Burak Kutlar İslam Sanatı Geometrik Motiflerinin Oluşumunda Sanat Felsefe ve Bilim İ̇lişkisi- Harput Ulucamii Örneği
18:15Çay Kahve Arası

MKM 1 (1. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Abdulhalim Aydın
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Prof.Dr. Abdulhalim Aydın Beşi̇r Fuad Ya da “bi̇r İ̇li̇m Mi̇sti̇ği̇”ni̇n İ̇nti̇harı
17:15Doç.Dr. Pervin Oya Taneri Sanat Sevgisi Geliştirmede Okullardaki Sanatsal Gösterilerin Rolü Nedir"
17:30Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Demir Küçük Prens'in Platon'un Mağara Alegorisi Özelinde Karşılaştırmalı Göstergebilim Yöntemleriyle Çözümlenmesi
17:45Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Şahmaran Can - Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ Resi̇m Sanatında Soyutlama ve Gerçekli̇k Olgusu
18:00Okutman Faruk Sadıç Devlet ve Vakıf Üni̇versi̇teleri̇nde Çalışan İ̇ngi̇li̇zce Okutmanlarının Meslekî Geli̇şi̇m Etki̇nli̇kleri̇ne Yöneli̇k Tutumlarının Karşılaştırmalı Çalışması
18:15Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (1. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. M. Nuri Gömleksiz
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Prof.Dr. M. Nuri Gömleksiz - Öğr.Gör. Hilal Uğraş Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Sanata İ̇lişkin Görüşleri
17:15Dr. Öğretim Üyesi Zennure Köseman Nıck Adams’ın Yaşam Felsefesi̇nde Esteti̇ği̇n Sonu
17:30Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ülkü Kan - Araştırmacı Esra Yel Okul Öncesi Sınıflarında Sanat Etkinlik Merkezlerinin Etkililiğine İ̇lişkin Öğrenci-Öğretmen-Veli Görüşleri
17:45Öğr.Gör. Rukiye Arslan - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sağlam - Öğr.Gör. Emine Arslan Kılıçoğlu Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Medya Okuryazarlığı Kapsamında Akıllı İ̇şaretleri Tanıma Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi
18:00Arş.Gör.Dr. Ayşe Sağlam Klasik Şiir Estetiğinde Yeni Arayışlar: Kâmil Divanı Özelinde
2. Gün
1. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (2. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Tamer Budak
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Doç.Dr. Tamer Budak Sanat Eserlerinin Vergilendirilmesi
9:15 Gizem Gem - Doç.Dr. Sema Özkan Tağı Bağlama Bati̇k Uygulamalarında Bi̇tki̇sel Boyaların Kullanımı
9:30Öğr.Gör. Emel Uzuner - Öğr.Gör. Ahmet Uzuner Yüksek Baskı Resi̇m Sanatında Ağaç Gravür Tekni̇ği̇
9:45 Esi Ofli - Prof.Dr. Arif Ziya Tunç Grafik Tasarımda Kültüre Bağlı Ayırt Edici Özellikler
10:00Öğr.Gör. Gülser Aktan Dada, Sürrealizm ve Bilinçaltı
10:15Çay Kahve Arası

İbni Sina (2. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Kutluğ Savaşır
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Dr. Öğretim Üyesi Kutluğ Savaşır - Gülşen Cengiz Binalara Değer Katan Estetik Bir Dokunuş: Çatı Bahçeleri
9:15Araştırmacı Mahmut Kahraman Harput’ta Gastronomi̇ye ve Mutfak Sanatlarına Püsün Geleneği̇’ni̇n Katkıları
9:30Öğr.Gör. Mehmet Akif Kara Ken Loach Si̇nemasında Göçün Temsi̇li̇: Ekmek ve Güller İ̇le İ̇şte Özgür Dünya Fi̇lmleri̇ Örneği̇
9:45Uzman Uğur Yalçınkaya Kültürel Miras İ̇yeliği
10:00Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Meti̇n Hellenistik Dönem Kalıp Yapımı Kaselerde Sanat ve Estetik
10:15Çay Kahve Arası

Farabi (2. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kantarcı Bi̇ngöl
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kantarcı Bi̇ngöl Sanat: Dekadanlığın Alt Edi̇lmesi̇ni̇n ve Değerleri̇n Yeni̇den Değerlendi̇ri̇lmesi̇ni̇n Bi̇r Aracı
9:15Okutman Nilüfer Karadavut Geleneği̇n Şi̇i̇ri̇nden Geleceği̇n Şi̇i̇ri̇ne Si̇nen Nedîmâne Kokular
9:30Arş.Gör. Caner Çakı - Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan - Arş.Gör. Nurcan Yılmaz " Das Lıed Der Deutschen " ve " Horst-Wessel-Lıed " Propaganda Marşları Üzeri̇nden Nazi̇zm İ̇deoloji̇si̇ni̇n İ̇nşası
9:45Arş.Gör.Dr. Gonca Uncu ‘neden O’nun Gi̇bi̇ Görünmüyorum" ’ Reklam & Moda’da Kusursuzluğa Dayalı Kadın İ̇mgesi̇
10:00Dr. Öğretim Üyesi Hacer Arslan Kalay Osmanlı Maden Sanatında Fincan Zarfı ve Bitlis Etnografya Müzesi’nde Bulunan Fincan Zarfları
10:15Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (2. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Şevket Alp
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Prof.Dr. Şevket Alp - Dr. Öğretim Üyesi Hilmi Ekin Oktay - Dr. Öğretim Üyesi Ömer Lütfü Çorbacı Süs Bitkilerinde Islah Amacıyla Tür Seçimi Aşamasında Estetiğin Yeri: Formal, Sembolik ve Duyusal Estetik Bağlamında Göz Önüne Alınması Gereken Değişkenlere Dair Bir Öneri
9:15Dr. Burcu Ayan - Doç.Dr. Mithat Durak - Prof.Dr. İ̇lkden Tazebay Yeşi̇l Alanların Planlanması ve Tasarımı ile Fi̇zi̇ksel ve Zi̇hi̇nsel Sağlık Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇
9:30Öğr.Gör. Osman Dolaş - Öğr.Gör. Hülya Ak - Öğr.Gör. Yaprak Tanrıverdi̇ Cam Kullanımının Coğrafi ve Kültürel Faktörleri: Türkiye ve İ̇talya Örnekleri
9:45Araştırmacı Mahmut Kahraman Harput Konaklarında Peyzaj Mi̇marlığı Uygulamalarının İ̇ncelenmesi̇
10:00Dr. Öğretim Üyesi Nurtekin Özen - Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kurucu Sanatın Esteti̇ğe Dönüştüğü Mekân; Di̇yarbakır Geleneksel Konutları
10:15Çay Kahve Arası

MKM 1 (2. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Hicran Hanım Halaç
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Doç.Dr. Hicran Hanım Halaç - Yl. Öğr. Büşra Saatci̇ Merzi̇fon Geleneksel Ti̇caret Dokusunun Öğeleri̇nden Olan Taşhan'ın Yeni̇ İ̇şlevi̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇
9:15Arş.Gör. Gizem Özkan Üstün Mi̇marlık-Müzi̇k Etki̇leşi̇mi̇nde Bi̇li̇şsel Arakesi̇t Üzeri̇ne İ̇nceleme
9:30Dr. Öğretim Üyesi Arzu Güncü - Doç.Dr. Orhan Taşkesen Görsel Temsiller Üzerinden Osmanlı Kahvehanelerine Yönelik Bir Okuma
9:45Dr. Öğretim Üyesi Şule Gece Çelikkan Kadın Güzel Mi̇" Yüce Mi̇" Geleneksel Esteti̇k Kategori̇lerden Özgürleşen Kadın Gerçeği̇: Femi̇ni̇st Sanat
10:00Dr. Mert Ağaoğlu Platon ve Aristoteles'te Sanat ve Mimesis Kavramları
10:15Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (2. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Savaş Eki̇ci̇
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Dr. Savaş Eki̇ci̇ Azerbaycan ve Elazığ/harput Yöresi̇ Ortak Müzi̇k Termi̇noloji̇leri̇ Üzeri̇ne Bazı Tespi̇tler
9:15Dr. Öğretim Üyesi Mesut Yaşar “ki̇şi̇sel Mi̇zacın Resi̇m Sanatına Yansıması”
9:30Dr. Öğretim Üyesi Gonca Yayan - Rüveyda Gümüşsoy Kültürlerarası İ̇leti̇şi̇mde Sokak Resi̇mleri̇ni̇n Di̇li̇
9:45Dr. Öğretim Üyesi Sevtap Kanat - Doç.Dr. M. Cevat Atalay Ekoloji̇k Sürdürülebi̇li̇rli̇k Kavramının Grafi̇k Tasarıma Yansıması
10:00Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fati̇h Yelmen Deadpan Esteti̇ği̇nde Fotoğrafi̇k Vi̇zyon
10:15Çay Kahve Arası
2. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (2. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Kenan Bozkurt
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Dr. Kenan Bozkurt Şabân-i Si̇vri̇hi̇sârî’ni̇n Kıyâfet-Nâmesi̇nde Ari̇sto Esteti̇ği̇ni̇n Yansımaları
10:45 Tuba Baytimur - Okutman Sadık Çalışkan Göstergebilimsel Reklam Analizi: Fiat Egea Örneği
11:00Araştırmacı Volkan Yayla Aganta Burina Burinata Romanında Mekânın İ̇şlevi: Deniz ve Coğrafya
11:15Dr. Öğretim Üyesi Kazım Mert Türkiye’nin Yerel Gazozlarının Tarihsel Süreçte Şişe Tasarımı ve Logolarının Görsel Kimlik Değişimi Üzerine İ̇çerik Analizi
11:30Okutman Derya Şevli̇ Yakup Kadri̇ Karaosmanoğlu’nun Romanlarındaki̇ Halk Edebi̇yatı Unsurları Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme
11:45Çay Kahve Arası

İbni Sina (2. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Erol Asi̇ltürk
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğraş - Hande Karaca - Prof.Dr. Erol Asi̇ltürk Fen Bi̇li̇mleri̇ Öğretmenleri̇ni̇n Dersleri̇ne Sanatı Entegre Etmeleri̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Görüşleri̇
10:45Dr. Öğretim Üyesi Önder Çakırtaş “o Horror, Horror, Horror! Tongue Nor Heart Cannot Conceive Nor Name Thee!”: The Uncontrollable Psychology Of Fear İn Shakespearean Drama
11:00Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Pakoğlu Tasarım ve Evri̇m Kuramları Bağlamında Sanat ve Esteti̇ğe Bi̇r Bakış
11:15Arş.Gör. Neşe Şenel The Art Of Dying: The Aesthetics Of Female Suicide Within The Poetry Of Sylvia Plath
11:30Arş.Gör.Dr. Ferda Atlı Marksi̇st Esteti̇k Bağlamında Sai̇t Fai̇k’i̇n Mahpus Hi̇kâyesi̇
11:45Çay Kahve Arası

Farabi (2. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Kutluğ Savaşır
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Dr. Öğretim Üyesi Kutluğ Savaşır - Gülşen Cengiz Mimari Maketlerde Kullanılan Peyzaj Elemanlarının Gayrimenkul Satışına Olan Etkilerinin İ̇rdelenmesi
10:45Dr. Öğretim Üyesi Seval Cömertler Kamusal Alan Tasarımında Soyutlama
11:00 Büşra Yurten Özgünlük; Çevre Temsi̇li̇ Sorunsalı Bağlamında Mi̇mari̇ Eleşti̇ri̇
11:15Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kurucu - Dr. Öğretim Üyesi Nurtekin Özen Matrakçı Nasuh Mi̇nyatürleri̇nde Şehi̇r,mi̇mari̇ ve Esteti̇k Anlayışı Üzeri̇ne
11:30Öğr.Gör. Gökalp Çınarer - Öğr.Gör. Nefise Yüksel - Öğr.Gör. Ülkem Yaz 19. Yüzyıldan Bir Yozgat Konağı’nın 3 Boyutlu Kat Planı Modellemesi (Eryaşarlar Konağı)
11:45Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (2. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demi̇rbağ
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demi̇rbağ Harputlu Mustafa Sabri̇ Efendi̇’ni̇n Bi̇r Gazeli̇ni̇ Şerh Çalışması
10:45Dr. Öğretim Üyesi Funda Civelekoglu Aesthetic Reception Of Romantic Poetry İn Music: Nick Cave’s Murder Ballads
11:00Okutman Ünal Yıldırım Kırım Tatar Türkleri̇ni̇n Düş Evreni̇ni̇ Besleyen Sanatsal Tasarımlar: Karaman/ayrancı Örneği̇
11:15Okutman Tuba Arslan Yi̇rmi̇nci̇ Yüzyılın Başında, Amerıkan Şi̇i̇ri̇nde Ameri̇kan Sesi̇
11:30Arş.Gör. Naciye Sağlam - Prof.Dr. Emine Bogenç Demirel Henry Miller'ın Tropic Of Capricorn Yapıtının Türkçe Çevirileri Üzerinden Müstehcenlik Tartışması
11:45Çay Kahve Arası

MKM 1 (2. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. İ̇lknur Öner
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Prof.Dr. İ̇lknur Öner Görsel Sosyoloji̇ Bağlamında Sanat ve Esteti̇k
10:45Dr. Canan Olpak Koç Sanatın ‘var’ Etmek Mi̇ ‘var’ Olmak Mı" Sorusuna Edebi̇yatın Cevabı: Türk Romanında İ̇ki̇ Ressam-İki̇ Müzi̇syen
11:00Dr. Öğretim Üyesi Gul Pinar Erkem Gulboy Ikinci Dünya Savaşı, Varoluşçuluk ve Giacometti’nin Figüratif Heykelleri
11:15Dr. Ali Alper Akgün - Prof.Dr. Nurhan Papatya Aesthetıcal Development Of Advertısements: A Theoretıcal Study Towards Determınıng A Road Map From Present To Past
11:30Dr. Öğretim Üyesi Bahtinur Möngü Schopenhauer: Bi̇r Kaçış Olarak Sanat
11:45Çay Kahve Arası
3. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (2. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Duygu Erkan
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Dr. Öğretim Üyesi Duygu Erkan Moda Tasarımında Geleneksel Öğeleri̇n Önemi̇ (Anadolu Motiflerinden Modern Bir Koleksiyon Örneği)
14:15Dr. Öğretim Üyesi Gülümser Durhan Aristoteles Felsefesi’nde Sanat ve Sanatın Epistemolojik Boyutu
14:30Dr. Öğretim Üyesi Fatma Ni̇san - İ̇smail Uğur Aksoy Perfetti̇ Sconosci̇uti̇ Fi̇lmi̇ni̇n Alımlama Anali̇zi̇
14:45Arş.Gör.Dr. Mürüvet Harman Aslana Binenler, Duvarı Yürütenler: Karaca Ahmed ve Hacı Bektâş-i Velî’nin Karşılaşmasını Konu Alan Bir Resim Bize Neyi Anlatır
15:00 Melike Mutlu Gündeli̇k Hayatı Sosyal Ağlar Üzeri̇nde Yaşamak: Vloggerlık Üzeri̇ne Bi̇r Çalışma
15:15Çay Kahve Arası

İbni Sina (2. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Mitat Durmuş
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Doç.Dr. Mitat Durmuş - Handan Durmuş Melih Cevdet Anday’ın Şiirleri Bağlamında Şiir Sanatı ve Bilim İ̇lişkisi
14:15Öğr.Gör. Huri Aylin Seçki̇n Felsefenin Sanat Eğitimindeki Yeri"
14:30 Yağmur Eylül Dönmez - Doç.Dr. Ünal İ̇mi̇k Yeşi̇lçam Fi̇lmleri̇nde “saz Eserleri̇ni̇n” Kullanımına Yöneli̇k Tespi̇tler
14:45Dr. Öğretim Üyesi M. Nur Erdem Şiddetin Estetiği: Dijital Oyunların Sinematik Fragman Anlatıları Üzerine Bir İ̇nceleme
15:00Dr. Öğretim Üyesi Aziz Erkan Yükseköğreti̇mde Sanat Eği̇ti̇mi̇ Alan Öğrenci̇leri̇n Konu ve Uslup Eği̇li̇mleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇
15:15Çay Kahve Arası

Farabi (2. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Naciye Yıldız
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Doç.Dr. Naciye Yıldız Türkiye Kökenli Almanca Yazarların Melez Metinleri: Hatice Akyüz Örneği
14:15Öğr.Gör. Gülten Acar - Uzman Hacı Mehmet Acar Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Annelik Rolünün Sunumuna Bir Örnek: Omo “anı Biriktir” Reklam Filmi
14:30Dr. Gökşen Yıldırım İki̇nci̇ Yeni̇ Şi̇i̇ri̇nde Renkler
14:45Arş.Gör.Dr. Mustafa Yi̇ği̇toğlu Sanatçının Bakış Açısı ve Metni̇ Kurgulaması Bağlamında Matemati̇k ve Edebi̇yat İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme
15:00Arş.Gör. Erkin Kıryaman "Lying On The Floor Was A Dead Man": Aesthetic Distance İn The Picture Of Dorian Gray
15:15Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (2. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. İ̇lknur Öner
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Prof.Dr. İ̇lknur Öner Alandan Sanat, Esteti̇k ve Görsel Sosyoloji̇ Okumaları: Güney Kore, Japonya, Tayvan, Meksi̇ka, Arjanti̇n, Porteki̇z, İ̇talya, İ̇ngi̇ltere
14:15Dr. Ali Alper Akgün Marka Esteti̇ği̇: Kuramsal Bi̇r Çerçeve
14:30Dr. Öğretim Üyesi Funda Naldan Erzi̇ncan Terzi̇baba Türbesi̇ Hazi̇resi̇nde Bulunan Sanduka Mezarlardan Bazı Örnekler
14:45 Hasan Sezer Fener Özcan Alper Sineması ve Toplumsal Hafıza
15:00Öğr.Gör. Çağatay Karadeni̇z Gi̇resun’da Geleneksel Bi̇r Eğlence Kültürü Olarak: Tömbelekçi̇ Çocuklar
15:15Çay Kahve Arası

MKM 1 (2. Gün - 3. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Ferhat Akdemir
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
14:00Prof.Dr. Ferhat Akdemir Frıderıch Schıller’i̇n Felsefesi̇nde Özgürleşmeni̇n Bi̇r Aracı Olarak Sanat ve Oyun
14:15Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Göker Klasi̇k Si̇nemanın Mi̇meti̇k Esteti̇ği̇ne Karşı Godardyen Anlatım
14:30Dr. Canan Olpak Koç Esteti̇k Bi̇r Unsur Olan Aynanın Hi̇kâyede Suçluluk Duygusuna Aracılık Etmesi̇ Sait Faik “plajdaki Ayna” ve Mustafa Niyazi’nin “ayna” Hikâyelerinde Aynayı Kırmak Ya da Kendinden Kurtulmak
14:45Arş.Gör. Alper Yılmaz Afiş Tasarımında Altın Oran: Yerli ve Yabancı Film Afişleri Tasarımı Üzerine Bir Araştırma
15:00Arş.Gör. Ümi̇t N. Özcan - Arş.Gör. Oğuz Doğan Demi̇rci̇li̇k Kültürü ve Elazığ'da Sıcak Demi̇rci̇li̇k
15:15Çay Kahve Arası
4. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (2. Gün - 4. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Banu Hatice Gürcüm
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Arş.Gör. Rabiha Yıldırım - Doç.Dr. Banu Hatice Gürcüm Teksti̇l Tasarımında Soyutlama Arayışları
15:45Dr. Öğretim Üyesi Turan Engi̇noğlu - Arş.Gör. Yurdagül Kılıç Yeni̇ Dışavurumculuk Bağlamında Anselm Kıefer’i̇n “osırıs ve Isıs” Adlı Eseri̇ni̇n Göstergebi̇li̇msel Çözümlemesi̇
16:00Dr. Öğretim Üyesi Ebru Güler Görsel Kültür Etki̇nli̇ği̇ Olarak Hi̇eronymus Bosch’un “dünya Zevkleri̇ Bahçesi̇ ” Eseri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇
16:15Arş.Gör. Zeynep Gönülay Çalımlı - Arş.Gör. Didar Ezgi Özdağ Güzel Sanatlar Fakülteleri̇ ve Resi̇m-İş Eği̇ti̇mi̇ Bölümleri̇nde Çalışmakta Olan Araştırma Görevli̇leri̇ni̇n Alanda Ki̇ Sorunlar Hakkındaki̇ Görüşleri̇: Ankara İ̇li̇ Örneği̇
16:30Uzman Emrah Korkutan Oltu Taşı Tespi̇h Sanatı
16:45Çay Kahve Arası

İbni Sina (2. Gün - 4. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Ayça Çeki̇ç Akyol
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Doç.Dr. Ayça Çeki̇ç Akyol - Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Akyol Reklamda Sanat
15:45Dr. Öğretim Üyesi Derya Şahi̇n Fotoğraf ve Bellek: Shımon Attıe, Marcelo Brodsky
16:00Dr. Öğretim Üyesi Başak Boğday Sayğılı Moda ve Kübi̇zm
16:15Öğr.Gör. Hatice Horoz - Öğr.Gör. Çiğdem Taştepe Modada Sürdürülebi̇li̇rli̇k ve Post-Moderni̇zm Arakesi̇ti̇nde Bri̇kolaj Tekni̇ği̇ Kullanımı
16:30Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Gürel Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programlarında ve Ders Kitaplarında Sanat Bilinci ve Bir Değer Olarak Estetik
16:45Çay Kahve Arası

Farabi (2. Gün - 4. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Tuncer Önder
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Doç.Dr. Tuncer Önder Klasi̇k Gi̇tar Repertuvarı İ̇çeri̇si̇nde Edebi̇ Bi̇r Beti̇mleme: Ni̇ki̇ta Koshki̇n’i̇n Usher Waltz İ̇si̇mli̇ Eseri̇
15:45Doç.Dr. Neval Berrin Arserim - Doç.Dr. Sevil Erdenliğ Gürbilek - Prof.Dr. Osman Yaşar Tel - Prof.Dr. Oktay Keskin Mikrobiyoloji ve Sanat
16:00Dr. Öğretim Üyesi Fatma Ni̇san - Seçil Fi̇şenkçi̇ Femverti̇si̇ng Bağlamında Ni̇ke Reklamının Alımlanması
16:15Öğr.Gör. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu Sesi̇n Bi̇çi̇me Dönüşme Hali̇, Bi̇r Di̇li̇ Tasarlama Eği̇ti̇mi̇.
16:30Dr. Öğretim Üyesi Filiz Varol - Arş.Gör. Sinem İ̇pek Okul Öncesi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Görsel Sanatlar Eği̇ti̇mi̇ Uygulamalarına İ̇li̇şki̇n Bi̇r Durum Çalışması
16:45Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (2. Gün - 4. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan Müziğin Dini Propaganda Amaçlı Kullanımı
15:45Arş.Gör.Dr. Gonca Uncu - Doç.Dr. Gülsüm Çalışır Sanatta Çi̇rki̇ni̇n Temsi̇li̇
16:00Öğr.Gör. Özlem Vargün Kamusal Alanda Sanat ve Güncel Yansımaları
16:15Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İ̇rgi̇n Yoksul Sanat ve Anlatısı
16:30Okutman İ̇smail Süphandağı Sanatta Gerçeklik
16:45Çay Kahve Arası

MKM 1 (2. Gün - 4. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Nigar Askerova
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Prof.Dr. Nigar Askerova Xx Yy. da Batı Filozofları ve Ekollerinin Uygarlık, Kültür ve Sanata Bakışları
15:45Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kapar Takılabi̇li̇r Sanat Objeleri̇ ve Özgün Tasarım Önermeleri̇
16:00Okutman Zafer Kılınçer - Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan - Okutman Şaki̇r Orçun Akgün Malatya Müzik ve Eğlence Sektöründe Çalışma Koşulları; Romanlar Örneği
16:15Dr. Öğretim Üyesi Bülent Erutku Drone Fotoğrafçılığı
16:30Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan Mi̇dyat Mor Barsavmo Ki̇li̇sesi̇ Di̇nsel Müzi̇k Prati̇kleri̇
16:45Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (2. Gün - 4. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. H. Feriha Akpınarlı
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
15:30Prof.Dr. H. Feriha Akpınarlı - Bahar Kosi̇f Elazığ İ̇li̇ Kolan ve Çarpana Dokumaların İ̇ncelenmesi̇
15:45Doç.Dr. Yüksel Göğebakan Bi̇r Kültür Varlığı Olarak Rembrandt’ın “gece Nöbeti̇” Adlı Resmi̇ni̇n Koruma Bağlamında İ̇rdelenmesi̇
16:00Doç.Dr. Mustafa Cevat Atalay Ai̇ Wei̇wei̇’ni̇n Sanatı ve Geleneği̇n Tari̇h ve Anlık Üzeri̇nden Esteti̇k Yapılanması
16:15Doç.Dr. Sema Özkan Tağı - Cansu Tambaş Mum Bati̇k Uygulamalarında Bi̇tki̇sel Boyaların Kullanımı
16:30Dr. Öğretim Üyesi B. Burçak Erdal - Dr. Öğretim Üyesi Aziz Erkan Deprem Bilinçlendirmede İ̇nfografik Kullanımı
16:45Çay Kahve Arası
5. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (2. Gün - 5. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Hicran Hanım Halaç
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Doç.Dr. Hicran Hanım Halaç - Yl. Öğr. Büşra Saatci̇ Kent Müzeleri̇; Bursa Adli̇ye Bi̇nasının Kent Müzesi̇ne Dönüşümünün Mi̇mari̇ye Algıya Etki̇si̇ni̇n Sanal Tur Üzeri̇nden Değerlendi̇ri̇lmesi̇
17:15Öğr.Gör. Yaprak Tanrıverdi̇ - Öğr.Gör. Osman Dolaş - Öğr.Gör. Hülya Ak - Prof.Dr. Soofia Tahira Elias-Ozkan - Prof.Dr. Erhan Akça Mozaiğe Camın Katılımı: Güneydoğu Anadolu'daki Zeugma Mozaiklerinde Cam Kullanımının İ̇ncelenmesi
17:30Okutman Şaki̇r Orçun Akgün - Dr. Öğretim Üyesi Derya Karaburun Doğan - Okutman Zafer Kılınçer İskenderun Musiki Derneğinin Yöre Müziğine ve Sosyo-Kültürel Yapıya Katkıları
17:45Okutman Mehmet Emin Şen Süryani̇ Kadi̇m Ortodoks Ki̇li̇sesi̇ Müzi̇k Prati̇kleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme
18:00Öğr.Gör. Barış Gürkan Orta Anadolu Abdallarında Ki̇mli̇k Dönüşümü: Çalgıcılıktan Sanatçılığa
18:15Çay Kahve Arası

Farabi (2. Gün - 5. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Serap Buyurgan
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Prof.Dr. Serap Buyurgan - Arş.Gör. Yelda Usal Türki̇ye’de Yaşayan Suri̇yeli̇ İ̇lkokul Öğrenci̇leri̇ni̇n “savaş” Kavramına Yöneli̇k Resi̇mleri̇ni̇n Anali̇zi̇
17:15 Gülmisal Gölebatmaz Eslek Türk Çini Sanatında Hedeflenen Yenilikler
17:30Arş.Gör. Songül Pektaş - Dr. Öğretim Üyesi Ayten Düzkantar Özel Eği̇ti̇m Öğretmenli̇ği̇ Oyun ve Şarkı Öğreti̇mi̇ Dersi̇ne Yöneli̇k Materyal ve Oyun Örnekleri̇
17:45Arş.Gör. Neslihan Dilşad Di̇nç Çocuk Müzeleri̇ ve Kültürler Arası Etki̇leşi̇m
18:00Öğr.Gör. Yeşim Aydoğan Kültür Mi̇rası Bağlamında Cumhuri̇yet Sonrası Türk Resi̇m Sanatında; Atatürk
18:15Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (2. Gün - 5. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Ali Yıldırım
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Prof.Dr. Ali Yıldırım - Arş.Gör. Ayşegül Akdemir Hat Sanatına Yansıyan Beyitler
17:15Dr. Öğretim Üyesi Latife Aktan Özel Türk Çi̇ni̇ Sanatında Katmanlı Çi̇ni̇ Tekni̇ği̇ ve Örnekleri̇
17:30Öğr.Gör. Hülya Ak - Öğr.Gör. Yaprak Tanrıverdi - Öğr.Gör. Osman Dolaş Serami̇kte Sıraltı Tekni̇ği̇; Samsat Sıraltı Örnekleri̇
17:45Uzman Eda Demi̇r Tosunoğlu - Dr. Öğretim Üyesi H.Serdar Mutlu İzni̇k Çi̇ni̇ Kandi̇lleri̇ni̇n İ̇konografi̇k İ̇ncelenmesi̇
18:00Uzman Eda Demi̇r Tosunoğlu - Dr. Öğretim Üyesi H.Serdar Mutlu Anadolu Selçuklu Çi̇ni̇leri̇nde Kuş Fi̇gürleri̇
18:15Çay Kahve Arası

MKM 1 (2. Gün - 5. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Sema Kara
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Dr. Sema Kara Türk Kültüründe At Fi̇gürünün Plasti̇k ve Esteti̇k Yorumu ( Kaya Resimleri, Minyatür (Varka ile Gülşah) ve Mehmet Başbuğ)
17:15Doç.Dr. Emine Koca - Doç.Dr. Fatma Koç - Öğr.Gör. Sezin Yılmaz Adıyaman Yöresi̇ Kadın Baş Bağlama Kültürü
17:30Öğr.Gör. Necmettin Yağçı Hi̇pergerçekçi̇ Heykel, Sanatmı –zanaatmi̇ Türk Heykel Sanatçısı Murat Daşkın Örneği̇
17:45 Fatih Taşcı - Prof.Dr. Çağatay İ̇nam Karahan Moderni̇zm’den Günümüze Hazır Nesne(Ready-Made)
18:00Doç.Dr. Ali Kuşat Di̇n-Sanat İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Psi̇koloji̇k Bi̇r Yaklaşım
18:15Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (2. Gün - 5. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Yüksel Göğebakan
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
17:00Doç.Dr. Yüksel Göğebakan - Arş.Gör. Sümeyra Akkaya - Araştırmacı Gamze Kılıç Reprodüksiyon Etkinliklerinin İ̇lkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzelere İ̇lişkin Tutumuna Etkisi
17:15Dr. Öğretim Üyesi Fahretti̇n Geçen Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi
17:30Doç.Dr. Özcan Bayrak - Zehra Koç Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Ki̇tabı Üzeri̇ne Bi̇r Çalışma
17:45Doç.Dr. Nilgün Canel - Arş.Gör. Bilge Nuran Aydoğdu - Ferit Güneş 8-12 Yaş Arası İ̇şiten ve Sağır Çocukların Aile Resmi Çizimlerinin Çeşitli Faktörler Açısından Karşılaştırılması
18:00Dr. Öğretim Üyesi Fatma Budak - Prof.Dr. Aslı Yazıcı Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Öğretmen Adaylarının “sanat” ve “estetik” Metaforları
18:15Çay Kahve Arası
6. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (2. Gün - 6. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Ayşe Nur Sır Dündar
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
18:30Doç.Dr. Ayşe Nur Sır Dündar Türk Monet’i̇ Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun Hayatından Sanata Dai̇r Hatıralar
18:45Okutman Sadık Çalışkan - Tuba Baytimur Markalar İçin Yeni Bir Mecra: Reklam Ortamı Olarak İnsan Bedeni
19:00Arş.Gör. Özgür Kılınç Sanat Müzelerinde Online Medya İ̇lişkileri: Müzelerin Basın Bültenleri Üzerine Bir Değerlendirme
19:15Dr. Öğretim Üyesi F.Gül Koçsoy Cormac Mccarthy’nin İ̇htiyarlara Yer Yok Adlı Romanında Heterotopik Mekân / Heterotopic Space İn Cormac Mccarthy’s No Country For Old Men
19:30Okutman Mutlu Melis Özgeri̇ş Klasi̇k Şi̇i̇rde Hat Sanatı Üstadları
19:45Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (2. Gün - 6. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Hasan Yürek
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
18:30Doç.Dr. Hasan Yürek - Sema Uğurel “büyük Gözaltı” Üzerine Tematik Bir Değerlendirme
18:45Doç.Dr. Hasan Yürek - Mahfuz Kutlu Hatırlama Üzerine Bir Roman: “yüzünde Bir Yer”
19:00Dr. Mustafa Karadeniz Neci̇p Fazıl Kısakürek’i̇n Poeti̇kasına Mekân Dolayımında Bakmak
19:15Arş.Gör.Dr. Ahmet Evis Başar Başarır’ın Si̇bop Romanında Esteti̇k Bi̇r Unsur Olarak Di̇l Kullanımları
19:30Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı Nazi̇k Mükemmelli̇ği̇n Bi̇r Tezahürü Olarak Klasi̇k Türk Şi̇i̇ri̇nde Güzelli̇k
3. Gün
1. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (3. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. İ̇smail Aytaç
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Prof.Dr. İ̇smail Aytaç Harput İ̇ç Kale Kazılarında 2015-2017 Sezonlarında Bulunan Bi̇r Grup Kemi̇k Esere İ̇li̇şki̇n Ön Değerlendi̇rme
9:15Dr. Öğretim Üyesi Songül Kuru - Öğr.Gör. Emel Gür Elazığ Yöresi̇ Geleneksel Gi̇yi̇m Kültüründe Kadın ve Erkek Şalvarları
9:30Uzman Hacı Mehmet Acar - Dr. Öğretim Üyesi Tamer Kavuran Tıme-Lapse (Zaman Aralıklı) Çeki̇m Tekni̇ği̇: Elazığ İ̇li̇ Üzeri̇ne Örnek Bi̇r Uygulama
9:45Dr. Çağatay Yücel Di̇yarbakır Müzesi̇’nden Bi̇r Grup Pers Süvari̇ Fi̇güri̇ni̇
10:00 Büşra Güler Bağdat Şehrinin Estetik Güzelliği
10:15Çay Kahve Arası

Farabi (3. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Uzun
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Uzun Bayan Öğrenci̇ler İ̇çi̇n Opti̇mum Elbi̇se Dolabının Geli̇şti̇ri̇lmesi̇
9:15Okutman İ̇lker İ̇şler Arzunun Üçgen Modellemesi: “huzur”da Mümtaz Örneği…
9:30Okutman Faruk Sadıç Critical Evaluation Of To The Lighthouse Within Feminist Idea
9:45Arş.Gör. E. Jessica Mckie Şahin Sergileme Tasarımında Ziyaretçi ve Mekan
10:00Çay Kahve Arası

Yusuf Has Hacib (3. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr Onur Zahal
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Dr. Öğretim Üyesi Engin Gürpınar - Doç.Dr Onur Zahal - Arş.Gör. Mehmet Güneş Açıkgöz Alâeddin Yavaşça’nın Bütün Eserlerinin Form, Makam, Usul ve Güfte Tasnifi Bakımından İ̇ncelenmesi
9:15Yrd. Doç.Dr. Zeynep Ali̇moğlu Sürmeli̇ İslam Mezhepleri̇ Arasındaki̇ Si̇yasi̇-İti̇kadi̇ Görüş Farklılıklarının Sanat ve Edebi̇yata Yansımaları
9:30Arş.Gör. Esra Gülengül Fıkıhta Sanat, Sanatta Fıkıh
9:45Arş.Gör. Nisa Gecekuşu Demirbaş İslam Düşünce Geleneğinde Cedel Sanatı
10:00Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Meydanoğlu Arap Di̇li̇ ve Belâgatı’nda Ci̇nâs Sanatı
10:15Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (3. Gün - 1. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Aslı Yazıcı
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
9:00Prof.Dr. Aslı Yazıcı Esteti̇k Değer ve Esteti̇k Yargı Üzeri̇ne Alternati̇f Bi̇r Yaklaşım: Femi̇ni̇st Esteti̇k
9:15 Ferhat Soyer - Dr. Öğr. Üyesi Ersin Fethi Öçal - Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çeli̇kbağ - Prof. Dr. Fatma Banu Mahi̇r Mantıku’t-Tayr Nüshası Mi̇nyatürleri̇ni̇n Tekni̇k Çözümlemesi̇ ve Semboli̇k Anlatımları
9:30Doç.Dr. Onur Zahal - Dr. Öğretim Üyesi Engin Gürpınar - Arş.Gör. Mehmet Güneş Açıkgöz “pi̇yano Albümü” Ki̇tabında Yer Alan Eserleri̇n İ̇çeri̇k Anali̇zi̇
9:45Arş.Gör. Cihangir Eker Grafi̇k Tasarım Alanının Toplumsal ve Teknoloji̇k Geli̇şmeler Bağlamında Dönüşümü
10:00Öğr. Gör. Dr. Serdar Bulut Gi̇resun Türküleri̇nde Söz Varlığı Unsurları
10:15Çay Kahve Arası
2. Oturum

Kaşgarlı Mahmut (3. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Seyit Battal Uğurlu
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Prof.Dr. Seyit Battal Uğurlu Ferit Edgü’nün Sanata Bakışı
10:45Dr. Öğretim Üyesi Bülent Sezgin - Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Mine Aktülay Çakır Sahne Sanatları Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenmeyle Mesleki Oryantasyon
11:00Dr. Ahmet Turan Si̇nan Bedri̇ Rahmi̇ Eyüboğlu’nun Şi̇i̇rleri̇ndeki̇ Deyi̇mleri̇n Esteti̇k Boyutları
11:15Dr. Öğretim Üyesi Bahar Öcal Apaydın - Arş.Gör. Adem Yelmen Türk Hukukunda Uygulamalı Sanat Eserlerinin Korunması
11:30Doç.Dr. Hatice Demirbaş Beden Uygulamaları (Dövme-Piercing) Yaptırmak: Gerisindeki Güdülenme Nedir"
11:45Çay Kahve Arası

İbni Sina (3. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Dr. Öğretim Üyesi Feridun Ni̇zam
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Dr. Öğretim Üyesi Feridun Ni̇zam - Mehmet Yılmaz Ati̇la Örnek Fi̇lm Anali̇zleri̇yle Görsel Di̇l Olarak Şemati̇kli̇k
10:45Arş.Gör. Şeyma Aksakal - Dr. Öğretim Üyesi Ömer Yılayaz Fen Bi̇lgi̇si̇ Öğretmen Adaylarının Fen Etki̇nli̇kleri̇nde Sanata Yöneli̇k Metafori̇k Algıları
11:00Arş.Gör. Ebru Kükey - Hilal Kükey Matematik Öğretmen Adaylarının, Matematik Etkinliklerindeki Sanata Yönelik Metaforik Algıları
11:15Arş.Gör. Şeyma Aksakal Okul Öncesi̇ Öğretmen Adaylarının Fen Etki̇nli̇kleri̇nde Sanatın Kullanımına Yöneli̇k Metafori̇k Algıları
11:30Dr. Öğretim Üyesi Pelin Aslan Ayar Gizli El’in Harabelerin Çiçeği’nden “üstünlüğü”: Neye Göre, Hangisi Roman"
11:45Çay Kahve Arası

Farabi (3. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Doç.Dr. Süleyman Berk
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Doç.Dr. Süleyman Berk Osmanlı Mezar Taşları’nın Esteti̇k Unsurları
10:45Doç.Dr. Fatih Arslan - İ̇lker İ̇şler Toplumsal Cinsiyetçilik ve Kadına Yönelik Şiddetin Roman Yansımaları: Üç Dönem-Üç Roman (Taaşşuk-i Talat ve Fitnat, Sergüzeşt, Mai ve Siyah)
11:00Öğr.Gör. Tuğba Demir Di̇ji̇tal Görsel Kültür Aracı Olarak Fotoğraf: Görsel Hi̇kaye Sanatı
11:15Öğr.Gör. Oğuz Bozdemi̇r İnandık Vazosunun ve Ferrara’dan Kırmızı Fi̇gürlü Atti̇ka Krateri̇ni̇n Bi̇çi̇msel ve Esteti̇k Açıdan Karşılaştırılması
11:30Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Uzun - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sarıkahya - Doç.Dr. İ̇hsan Küreli̇ Sudan İ̇nsanının İ̇zometri̇k Kavrama Kuvvetleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇
11:45Çay Kahve Arası

Mimar Sinan (3. Gün - 2. Oturum)

Oturum BaşkanıOturum Başkan Yrd.
Prof.Dr. Aslı Yazıcı
SıraYazar BilgisiBildiri Bilgileri
10:30Prof.Dr. Aslı Yazıcı - Prof.Dr. Sedat Yazıcı Felsefe Tarihinde Güzelliğin Ölçütleri
10:45Dr. Öğretim Üyesi Gamze Keskin Yurdakurban Felsefenin Sanatta Temsil Edilme/me Problemlerinden Biri Olarak Kant'ın 'yüce'si
11:00Doç.Dr. Şaban Karasakal İhsan Kavramı Çerçevesi̇nde Kur’ân ve Esteti̇k
11:15 Abdül Tekin Bir Çağdaş Sanat Ürünü Olarak Eğitim
11:30Arş.Gör. Belkıs Doğan - Arş.Gör. Sümeyra Ocak İran İ̇mam ve İ̇mamzâde Türbelerinde Kullanılan "Ayna" İ̇mgesinin Estetik Açıdan Değerlendirilmesi ve İ̇slam Geleneğindeki İ̇zdüşümleri