3. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi'nin Değerli Katılımcıları;

Sempozyum Afiş

Sanat ve estetik alanında bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla 4-6 Nisan 2019 (info@sanatveestetik.com) tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Gaziantep’te düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda siz değerli bilim insanlarıyla birlikte olmaktan mutlu olacağız.  

Sanat ve Estetik Sempozyumuna teorik düzeyde katkı sağlanabileceği gibi teknik ve uygulamaya dayalı biçimde de katılabilirsiniz.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sanat ve estetik ile ilgili konulardaki bildiriler, posterler, panel ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Sempozyuma; sanat ve estetik alanında çalışma yapan bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ve bu alanlara ilgi duyan dinleyiciler katılabilirler.

Bildiriler, posterler ve sergi ile ilgili başvuru koşulları sempozyum sayfasında belirtilen kurallara göre düzenlenmelidir.

Kabul edilen özetler bildiri özet kitabında yayımlanacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri ise bildirilerin kitabında yayımlanacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini sempozyumu destekleyen dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlayacaklardır. Tam metin bildiriler kitabı Sobiad (Sosyal bilimler Atıf Dizini) tarafından indekslenecektir. 

3.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edilecek çıktı ve sonuçlarla Sanat ve Estetik alanında uluslararası alandaki yeni tartışmaların ortaya konulması, bu tartışmaların akademide uygulanabilir hale gelmesi, en son tekniklerin sempozyumda sunulabilir olması, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, kendi alanlarına ilişkin çalışmaları paylaşma ortamı sunmayı ve disiplinler arası çalışma fırsatları oluşturmayı hedeflenmekteyiz.  İlkini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde,  3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu’nu Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğiz.

Sempozyum Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Dil Bilimi, Eğitim Bilimleri, Edebiyat, Felsefe, Fotoğraf ve Video, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Görsel İletişim Tasarım, Göstergebilim, Grafik, Geleneksel El Sanatları, Heykel, Mimarlık, İç Mimarlık, İslam Sanatları, Kültür Varlıkları Koruma,   Kütüphanecilik, Müze Çalışmaları, Müzikoloji, Moda, Müzik, Radyo Sinema ve Televizyon, Peyzaj Mimarlığı, Sanat Psikolojisi, Sanat Eğitimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sahne Sanatları, Seramik, Resim, Reklamcılık, Tasarım, Tiyatro, Tekstil, Güzel Sanatlar ve ilgili tüm bilimlerin diğer alanlarını sempozyum kapsamında değerlendirilecektir.

Sempozyumda bu hedefe ulaşabilmesi, sanat ve estetiğe ilgi duyan saygın bilim insanlarının katılımlarıyla mümkün olacaktır. Bu amaçla sempozyum bildiri konuları bağlamında sizin de bir bildiriyle katılımınızı arzu etmekteyiz. Ayrıca sempozyumda uluslararası düzeyde bir karma sergi düzenleyeceğiz. Bu sergide yer almak isteyen sanatçıları eserleriyle sempozyuma davet ediyoruz. 

Sergi için detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayınız. Sempozyuma resim göndermek isteyen katılımcılar resimlerini özet gönder kısmından gönderebilirler. Eserlerinizi göndereceğiniz adrese ulaşmak için tıklayınız.

Sempozyum bünyesinde Poster sunumlara yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

 

Önemli Tarihler

Tarihler

 • Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 07.01.2019
 • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 15.03.2019
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 18.03.2019
 • Kongre Ödeme Son Tarih: 22.03.2019
 • Kongre Programını İlanı: 25.03.2019
 • Eser Gönderim Son Tarih:
  28.03.2019
 • Kongre Başlangıç Tarihi: 04.04.2019
 • Kongre Bitiş Tarihi:
  06.04.2019
 • Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi: 02.05.2019
 • Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi:
  14.06.2019
 • Seçilen Dergilere Makale Gönderimi Bitiş Tarihi:
  09.08.2019
Güncel Bildiri

DUYURULAR

 • Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacak ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

  - - -
 • - - -
Tüm Duyurular
KONUŞMACILAR

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Destekçilerimiz

SPONSORLAR