Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇELİKBAĞ
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi.

Doç. Dr. Orhan CEBRAİLOĞLU
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik Bölümü Öğretim Üyesi.